501 525 770

32 757 23 60

Sprawiedliwość jest odmianą mądrości.
~ Sokrates

Honorarium

 

W naszej Kancelarii stawiamy na jasne i przejrzyste zasady współpracy. Przed podjęciem się prowadzenia sprawy każdorazowo uzgadniamy z Klientem całkowity koszt zlecenia i wszystkie warunki współpracy.

Rozumiejąc, różne sytuacje życiowe, w których mogą się znaleźć nasi klienci, elastycznie podchodzimy do spraw związanych z zapłatą honorarium.

Dla Klientów, których możliwości finansowe nie pozwalają na poniesienie wydatków związanych z prowadzeniem procesu sądowego, zapewniamy pomoc w sporządzeniu wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych, co może umożliwić dochodzenie swoich roszczeń.

Wynagrodzenie najczęściej jest ustalane w oparciu o jeden z następujących sposobów:
– w przypadku jednorazowego zlecenia – wynagrodzenie w formie indywidualnie uzgodnionej zryczałtowanej kwoty;
– w przypadku stałej obsługi prawnej – wynagrodzenie w formie ryczałtowej płatne miesięcznie lub w oparciu o uzgodnioną stawkę godzinową;
– w stosunku do niektórych kategorii spraw – zwłaszcza o znacznym stopniu skomplikowania część honorarium może być ustalona w postaci wynagrodzenia dodatkowego – tzw. premii za pozytywny wynik sprawy (success fee), której wysokość i sposób naliczenia jest indywidualnie uzgadniana z Klientem

Do określenia kosztów zastępstwa procesowego stosowane są stawki określone w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. nr 163, poz. 1349 z 2002, ze zm.)