501 525 770

32 757 23 60

Sprawiedliwość jest odmianą mądrości.
~ Sokrates

Zakres usług – specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi prawne dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, a także innych organizacji, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji.
Świadczona pomoc prawna obejmuje w szczególności następujące dziedziny prawa:

 

Kancelaria specjalizuje się w sprawach:

 

Oferowane usługi obejmują:

 

 

 

Radca Prawny Krzysztof Kwak gwarantuje Państwu pomoc dostosowaną do indywidualnych potrzeb, zapewniającą wsparcie w rozwiązywaniu Państwa problemów, a także zachowanie pełnej poufności powierzonych kancelarii informacji. Zapewnieniamy pomoc prawną także w trudnych sprawach jakim jest np. rozwód